Visi Sekolah

Pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera